Lichaamsgerichte Psychotherapie

Een consult kan 60 tot 90 minuten duren. Houd hier ook rekening mee bij het maken van een afspraak, zodat u ruim de tijd hebt.

Het uurtarief is exclusief de kosten voor eventueel ambulante werkzaamheden.

Gedeeltelijke vergoeding is vaak mogelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering van de meeste zorgverzekeraars. 

Vraag zelf na bij uw zorgverzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking komt, dit om misverstanden te voorkomen. 

 De verschillende behandelvormen vallen onder:

24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie

Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

24005 Overige natuurgeneeskundige behandelingen

De behandelvorm ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het BATC-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.

Onderstaande gegevens heeft u daarbij nodig:

BATC beroeps registratie nr              : BR-02707                      

AGB zorgverleners code                     : 90104648                     

AGB praktijkcode                                : 90063973                     

Klacht- en Tuchtrecht nr.                   : KB.1711.2298 

De praktijkruimte is op de begane grond en rolstoel vriendelijk. 

 € Tarieven incl. btw:

Intake gesprek 60 minuten = € 55,00

60 minuten =  € 75,-

90 minuten = € 95,-

 

 

 

Spel in therapie

Speltherapie voor meer bewustwording en gedragsverandering met kinderen en pubers.

Als bewegingsagoog, therapeut en moeder, heb ik al meer dan 20 jaar ervaring bij zorg en welzijnsinstellingen en in eigen praktijk met kinderen die al op jonge leeftijd te maken kregen met pestgedrag, ziekte of ongelukken waardoor er gedragsverandering kan ontstaan en bijvoorbeeld de sociaal emotionele ontwikkeling uit balans raakt of een negatief zelfbeeld ontstaat. Speltherapie is de vaktherapie die je kind leert om zich te uiten en veerkrachtig te worden in situatie waarbij: 

  • Problemen zijn met het uiten van gevoelens en emoties.
  • Te weinig zelfvertrouwen heerst, een negatief zelfbeeld ontstaat.
  • Last van nare gebeurtenissen, nachtmerries, angsten, trauma’s
  • Hechtingsproblemen
  • Moeilijkheden zijn in de omgang met leeftijdsgenootjes, niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag
  • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen en gedragsproblemen

Tarieven incl. btw:

In het kader van de vervolg studie Master Speltherapie gelden er andere tarieven wanneer u wilt bijdragen aan mijn onderwijsprogramma. Informeer via het contactformulier.