WERKWIJZE

Klachten zoals somberheid, angst, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetproblemen of burn-out hebben ook een lichamelijke kant. Daarom richt een bewegingstherapeut zich met name op wat uw lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, uw manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving.

Doel

Het doel van bewegingstherapie is het verminderen of wegnemen van uw klachten door er op een lichamelijk actieve manier aan te werken. U leert probleemsituaties anders te benaderen en beperkingen te accepteren. U wordt zich meer bewust van uw eigen gedachten en gevoelens, uw sterke kanten en waar u moeite mee heeft. Daarnaast kunt u tijdens de bewegingstherapie oefenen met nieuw gedrag wat meer bij u past.

 Behandeling

U heeft eerst een intakegesprek met Yvonne, de bewegingstherapeute. Tijdens de intake onderzoekt de bewegingstherapeut de aard en oorzaak van uw klachten. In combinatie met uw hulpvraag wordt een behandelplan voor u gemaakt. Dit plan kan in overleg met u gedurende uw behandeling veranderen.

De bewegingstherapeut maakt gebruik van bewegingsvormen en lichaamsgerichte methoden zoals (stoel) yoga, adem- en ontspanningstechnieken op basis van de 5 natuurgerichte principes

Al doende leert u lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen. Dit helpt vervolgens om uw klachten en problemen anders te benaderen. 

Uw therapie kan bestaan uit:

  • Actief en passief leren omgaan met spanning en ontlading.
  • Activerende sportieve therapie voor mensen met depressieve klachten.
  • Leren omgaan met agressie en impulsen,
  • Leren herkennen en beter hanteren van stress,
  • Beter leren angsten te hanteren,
  • Omgaan met grenzen en lichaamssignalen,
  • Leren hanteren van eigen krachtige kanten in de omgang met anderen,
  • Uitzoeken wat er nu eigenlijk steeds misgaat.​

 Voor wie is Bewegingstherapie geschikt

Na behandeling op kunnen u en uw andere behandelaar overwegen of bewegingstherapeut in uw situatie passend is.

De manier van werken start met individueel traject en kan leiden tot doorverwijzing en/of uitbreiding van bewegingsactiviteiten binnen een groep of groepstherapie, waarbij juist de omgang met de situatie of de omgang met anderen een grote rol speelt. 

U maakt afspraken met uw bewegingstherapeut over hoe vaak u voor behandeling komt. Ook spreekt u af na hoeveel keer u samen terugkijkt op de afgelopen behandelperiode. Daarbij bespreekt u of u baat heeft bij de therapie. De therapeut rapporteert en overlegt indien gewenst met uw (andere) behandelaar(s) over de bewegingstherapie.

Aanmelden

Uw arts kan u verwijzen voor bewegingstherapeut nadat u bij hen uitbehandeld bent, u kunt ook zelf contact opnemen.​ De natuurgeneeskundige behandelingen bij praktijk Yvonne van Helvoirt worden (deels) vergoedt, afhankelijk van uw verzekeraar.

Voor meer informatie over de vergoedingen kunt u informeren bij uw verzekeraar. Zorg dat u de praktijk informatie bij de hand heeft wanner u belt.