..Wat is spel in therapie?

Spel in therapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen en pubers, waarbij spel en beweging als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen in het processen naar een betere toekomst.

Waarom therapie?
Spel in therapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De therapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind.

Wanneer therapie?
Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan ik spelenderwijs bijdrage leveren aan: 

  • Problemen met het uiten van gevoelens en emoties zoals, boosheid, angst en verdriet
  • Te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld
  • Last van nare gebeurtenissen, nachtmerries, angsten of (fysieke) trauma’s.
  • Hechtingsproblemen, scheiding of ziekte in het gezin.
  • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes, niet kunnen samenspelen, pesten of teruggetrokken gedrag.
  • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen of gedragsproblemen (ADD/ADHD, ASS, zintuiglijke beperkingen, taalontwikkeling etc).

Hoe werkt spel in therapie?
De therapie vindt zowel binnen als buiten plaats. De speelkamer is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen. De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms een paar weken. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De therapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen, biedt ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen en het aanleren van nieuwe gedragspatronen. Spel in therapie is een combinatie van lichaamsgerichte psychotherapie en speltherapie met een holistische benadering om jouw kind of puber die transformerende ervaring te laten beleven die het verdient. 

Spel in therapie wordt aangeboden op scholen, bij GGZ instellingen en in eigen praktijk. Gedurende de afgelopen decennia heb ik volwassenen, kinderen en ouderen (incl. LB, MVB + NGT, PG+) fysiek en mentaal in beweging gebracht. Omdat ik als student voor de Master Speltherapie meer ervaring wil opdoen met kinderen en pubers in het werkveld, biedt ik spel in therapie aan tegen gereduceerder tarieven. Voor meer informatie hierover kun je contact met mij opnemen via info@yvonnevanhelvoirt.nl of bel 06-41286080.

OEFENEN

ERVAREN 

 

 

ONTDEKKEN